Οικονομικα Στοιχεια

ΕΤΟΣ 2023

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ(ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ 2033/2019. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31.12.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2023

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΧΡΗΣΗΣ 2023

ΕΤΟΣ 2022

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ(ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ 2033/2019. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31.12.2022
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2022
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΕΤΟΣ 2021

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2021
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΕΤΗΣΙΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-31-12-2021

ΕΤΟΣ 2020

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2020
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.& ΠΛΗΡΟΦ.30-06-2020
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΤΟΣ 2019

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2019
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.& ΠΛΗΡΟΦ. 30-06-2019
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30-06-19

ΕΤΟΣ 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2018
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2018

ΕΤΟΣ 2017

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2017
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2017

ΕΤΟΣ 2016

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  30/06/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2016

ΕΤΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31/12/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  30/06/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2015
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ575/2013 ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

ΕΤΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2014
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2014 (Απόφαση Ε.Κ. 9.45/27.12.2007)

ΕΤΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2013
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Απόφαση Ε.Κ. 9.45/27.12.2007)

ΕΤΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2012
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2012 (Απόφαση Ε.Κ. 9/459/27.12.2007)

ΕΤΟΣ 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2011
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2011
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2011 (Απόφαση Ε.Κ. 9/459/27.12.2007)

ΕΤΟΣ 2010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2010
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2010
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2010
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2010

ΕΤΟΣ 2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2009
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2009
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2009
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2009
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2009

ΕΤΟΣ 2008

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2008
EΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2008
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2008