Λογαριασμοι Κοινης Επενδυτικης Μεριδας

Μέσω της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι επενδυτές μπορούν να δημιουργούν χρηματιστηριακούς κωδικούς με άλλους συνδικαιούχους και να είναι από κοινού κύριοι των αξιών που καταχωρούνται σε αυτούς. Κοινή επενδυτική μερίδα δημιουργείται με αίτηση δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από αυτά διαθέτει ήδη ατομική μερίδα.

Η κοινή επενδυτική μερίδα δημιουργείται συνήθως από άτομα του ίδιου οικογενειακού περιβάλλοντος με σκοπό την από κοινού διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.