Διοικητικο Συμβουλιο

Γεώργιος Α. Περβανάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γ. Περβανάς
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Άγγελος Γ. Περβανάς
Μέλος Δ.Σ.

Δέσποινα Γ. Περβανά
Μέλος Δ.Σ.