Συναλλαγες στο Χ.Α.

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών στους πελάτες της, προσαρμοσμένο στις χρηματοοικονομικές ανάγκες και δυνατότητες του καθενός.

Ιδιώτες και Θεσμικοί Επενδυτές είναι δέκτες της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν επαγγελματίες – στελέχη της εταιρείας μας με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων και ασφαλών μέσων.

Η αντικειμενικότητα, η ταχεία εκτέλεση των εντολών, η βέλτιστη εκτέλεση, η ασφάλεια, η εχεμύθεια και η εφαρμογή των Κανονισμών της Κεφαλαιαγοράς και των νόμων μας καθιστά μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου μας.

Με σκοπό να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εξελίσσουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και  παράλληλα αναπτύσσουμε νέες.