Υπηρεσιες Θεματοφυλακης

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες θεματοφυλακής. Πιο συγκεκριμένα, το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος back office της εταιρείας μας είναι αρμόδιο για την φύλαξη των χρεογράφων, τη συμμετοχή για λογαριασμό των επενδυτών σε Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών, την είσπραξη μερισμάτων, την παραλαβή δωρεάν μετοχών, την συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών καθώς και την δέσμευση τίτλων πελατών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.