Οικονομικη Αναλυση

Το τμήμα Αναλύσεων της εταιρείας πραγματοποιεί αναλύσεις των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά και προς εισαγωγή εταιρειών καθώς επίσης και τεχνικές αναλύσεις μετοχών και λοιπών κινητών αξιών, εκπονώντας εμπεριστατωμένες έρευνες με σκοπό να ενημερώσει και να διευκολύνει τους πελάτες της ως προς την διαμόρφωση της επενδυτικής τους στρατηγικής.