Λογαριασμοι Βραχυπροθεσμης Πιστωσης

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει την δυνατότητα στους πελάτες της να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Συγκριτικά  με τους λογαριασμούς που δεν παρέχεται πίστωση, με την βραχυπρόθεσμη πίστωση δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα  να κλείσει το χρεωστικό του υπόλοιπο, με πώληση τίτλων ισόποσης αξίας, χωρίς τη  καταβολή χρημάτων.