Συναλλαγες σε Διεθνη Χρηματιστηρια

Από 25/9/2015, επιτρέπεται και η αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού, εφόσον ο λογαριασμός του επενδυτή, έχει πιστωθεί μετά την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015 με κεφάλαια που προέρχονται από έμβασμα εξωτερικού, ή λόγω πωλήσεως, εξαγοράς ή εξόφλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού ή εισπράξεως χρηματικών διανομών που σχετίζονται με τα ως άνω χρηματοπιστωτικά μέσα.

Παρακαλούμε πολύ, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 3727200 για διευκρινήσεις.

Από το 2001 η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε συνεργασία με  Διεθνείς Οργανισμούς προσφέρει με ασφαλείς διαδικασίες, πολλαπλάσιες επιλογές επένδυσης σε μετοχές των ισχυρότερων οικονομιών. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε διεθνή χρηματιστήρια  και να επιτύχουν μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους.

Με την ίδια ταχύτητα και ευκολία που επενδύει κανείς σε μετοχές της εγχώριας αγοράς, μπορεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού δικτύου, με χαμηλές προμήθειες και καλές προοπτικές επένδυσης, να επενδύσει στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και όπου αλλού επιθυμεί, με στόχο την διασπορά των κεφαλαίων του για την αντιμετώπιση των διαφόρων επενδυτικών κινδύνων. Το βασικό πλεονέκτημα των συγκεκριμένων αγορών έγκειται στο μεγάλο βάθος που παρατηρείται.

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής εκτελεί η “Eurobank Ergasias S.A.”