Αρχικη

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1991 (ΑΦΜ 094324370, ΑΜΑΕ 24014/06/Β/91/31) και αποτελεί συνέχεια του χρηματιστηριακού γραφείου του Χρηματιστή – Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΕΡΒΑΝΑ, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1976. Σήμερα, με ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες.

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει ολοκληρωμένες χρηματιστηριακές υπηρεσίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες, ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τα πρότυπα των χρηματιστηριακών εταιριών του εξωτερικού.

Η εταιρεία στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων επενδυτικών αναγκών των πελατών της, εγγυάται την εύκολη και ταχεία πρόσβαση σε όλες τις εγχώριες και ξένες αγορές και κεντρική της φιλοσοφία αποτελεί η όσο το δυνατόν αναβαθμισμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την άμεση προσωπική εξυπηρέτηση.

Εποπτεία από

On-line Trading

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της να προβαίνουν σε ONLINE χρηματιστηριακές συναλλαγές, μέσω διαδικτύου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ