Ιστορικο

1976 Ο κ. Γεώργιος Α. Περβανάς, σημερινός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ιδρύει το χρηματιστηριακό γραφείο- Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών –  Γεωργίου Α. Περβανά.
1981 Ο κ. Γεώργιος Α. Περβανάς, διατελεί  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο  1981 έως 1990.
1982 Ο κ. Γεώργιος Α. Περβανάς παράλληλα διατελεί Αντιπρόεδρος και Διευθυντής χρεογράφων του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αμερικάνικης Χρηματιστηριακής εταιρείας – Μέλος του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, E.F.HUTTON SHEARSON LEHMAN BROTHERS, θυγατρική του Ομίλου των εταιρειών της AMERICAN EXPRESS, για την περίοδο 1982 έως 1992.
1983 Πιστοποίηση του κ. Γεωργίου Α. Περβανά ως χρηματιστή των Αμερικάνικων Χρηματιστηρίων Χρεογράφων και των Παραγώγων των (NASD REGISTRATION).
1988 Ο κ. Γεώργιος Α. Περβανάς, εκλέγεται  Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο  1988 έως 1990.
1991 Το χρηματιστηριακό Γραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΕΡΒΑΝΑ μετατρέπεται σε  Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία με την επωνυμία Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  Α.Χ.Ε.
1994 Η εταιρεία μας  προχωρεί σε σημαντικές πάγιες επενδύσεις σε ακίνητα.
1999 Για  την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας ιδρύουμε, σε ιδιόκτητα γραφεία, υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη.
1999 Η εταιρεία μας  συντελεί στην ολοκλήρωση του Συστήματος Άυλων Τίτλων και συμμετέχει σε όλες  τις διαδικασίες Απουλοποίησης αναβαθμίζοντας τα ηλεκτρονικά συστήματά της.
2000 Σε συνεργασία με διεθνή ελεγκτικό οργανισμό αναπτύσσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες και  τις απαραίτητες εφαρμογές που υποστηρίζουν την λειτουργία της εταιρείας μας.
2000 Επεκτείνουμε τους χώρους της έδρας  της εταιρίας μας σε ιδιόκτητα γραφεία του 2ου ορόφου επί της Σοφοκλέους 7-9, καθώς και σε νέα ενοικιαζόμενα γραφεία.
2001 Η εταιρεία εγκρίνεται ως μέλος του Χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης και με θεματοφύλακα τη Bayerische Hypo und Vereinsbank  εκτελεί συναλλαγές σε ξένα χρηματιστήρια, παρέχοντας στους πελάτες της εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές στις κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου, με ασφαλείς διαδικασίες και ανταγωνιστικές τιμές .
2001 Η εταιρεία μας  εγκρίνεται ως Μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων.
2001 Εκ νέου επέκταση των δραστηριοτήτων μας με αγορά και ενοικίαση νέων χώρων επί της Σοφοκλέους 7-9.
2003 Μετά από έγκριση της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευρύνονται οι δραστηριότητες της  εταιρείας, ώστε να παρέχει πλήρεις επενδυτικές υπηρεσίες.
2007 Απόκτηση άδειας Συμβούλου Εναλλακτικής Αγοράς (Ε.Ν.Α.)
2008 Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της ώστε να προσαρμοστεί με τις διατάξεις του Ν3606/2007 ‘Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις’ και να παρέχει όλο το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών στους πελάτες της
2010 Υπηρεσίες Θεματοφυλακής εκτελεί η “Hellenic PostBank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο” με Global Custodian την “Caceis Bank Deutschland GmbH”.Παραίτηση από την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης.Συνεργασία με Διεθνείς Οίκους για την διαβίβαση των Εντολών στα Διεθνή Χρηματιστήρια.
2014 Υπηρεσίες Θεματοφυλακής εκτελεί η Eurobank Ergasias S.A.
Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, μία από τις παλαιότερες εταιρείες μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη, επανδρωμένη με έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, παρέχει με εγγύηση και ασφάλεια,  ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις χρηματοοικονομικές ανάγκες και δυνατότητες του κάθε ενός επενδυτή ξεχωριστά.