Εταιρικο Προφιλ

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην αγορά Αξιών, καλύπτει όλο το φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών με αξιοπιστία και σεβασμό στον επενδυτή.

Η επιτυχημένη πορεία της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η αναγνώρισή της ως μίας από τις πιο ευυπόληπτες, φερέγγυες και παλαιότερες χρηματιστηριακές της αγοράς, βασίζεται στην μακρόχρονη παρουσία της στο χώρο, στο έμπειρο και συνεχώς εξελισσόμενο στελεχιακό της δυναμικό και στην υιοθέτηση ανθρωποκεντρικής στρατηγικής. Η εταιρεία, σύγχρονη και επανδρωμένη με έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, παρέχει με εγγύηση και ασφάλεια ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις χρηματοοικονομικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε επενδυτή.

Επιπλέον, αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία σε όλες τις διαστάσεις και στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των σύγχρονων επενδυτικών αναγκών των πελατών της, η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., επενδύει σε προγράμματα υψηλής τεχνολογικής υποδομής, παρέχοντας την δυνατότητα στους πελάτες της να προβαίνουν σε on line συναλλαγές , μέσω διαδικτύου, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Επιλέγοντας συνεργασία με την Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ο επενδυτής επιλέγει μία δυναμική εταιρεία με εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διεθνή Χρηματιστήρια.