Νεα

Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση (01/06/17)


Έντυπο Συνεγγυητικού Κεφαλαίου (23/06/10)

Η Γ.Α.Περβανάς Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ σας ενημερώνει ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο που απευθύνεται στους επενδυτές, για την ενημέρωσή τους ως προς την λειτουργία του Συνεγγυητικού ως θεσμού εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών. Για ολόκληρο το ενημερωτικό έντυπο πατήστε παρακάτω.


Νέα υπηρεσία SMS Alert (10/10/’09)

Η Γ.Α. Περβανάς ΧΑΕΠΕΥ προσφέρει, σε όλους τους πελάτες της, την υπηρεσία SMS Alert με την οποία δύνανται να λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο μήνυμα με όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες, μετά την εκτέλεση της εντολής τους, σε άμεσο χρόνο, εφόσον συναινέσουν στην δήλωση στοιχείων επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα κωδικών της εταιρείας μας στο 2103727200.

H Υπηρεσία SMS Alert συγχρηματοδοτείται από την ε ταιρεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.


Επιχορήγηση ‘E – security” (10/06/09)

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ, από την Δράση ”E-SECURITY” στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, με στόχο να βελτιώσει το επίπεδο της ψηφικής της ασφάλειας και να εντάξει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις λειτουργίες της και κατ’ επέκταση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.


Νέα υπηρεσία VOICE INFO (25/02/09)

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών της η Γ. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΑΕΠΕΥ, θα εντάξει στην λειτουργία της την υπηρεσία VOICE INFO της πλατφόρμας VoiceSystems της SingularLogic η οποία δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να έχουν συνεχή και άμεση επικοινωνία με την εταιρεία. (24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο).

Η υπηρεσία αφορά σε ένα φιλικό και εύκολο προς την χρήση σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας -Σύστημα Διαδραστικότητας- του επενδυτή με την εταιρείας μας, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για τις κινήσεις του λογαριασμού του και την κατάσταση του χαρτοφυλακίου του είτε τηλεφωνικά, είτε με email και sms.

H Υπηρεσία VOICE INFO συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.


Τροποποίηση Άδειας Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (20/11/08)

Από 30/07/2008 η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευρύνει τις υπηρεσίες και δραστηριότητές της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν 3606/2007.