Νομικη Σημειωση

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως μέλος του Χ.Α. στην αγορά Αξιών είναι υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 72η /4-3-91).

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της είναι αληθές και ολοκληρωμένο, παρόλα αυτά ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενη παράληψη ή λάθος, ούτε μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Οι απόψεις, σχετικές με οικονομική ανάλυση, που εκφράζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν αποτέλεσμα ερευνών του τμήματος Ανάλυσης της εταιρείας μας και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμία προειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις.

Διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου εξυπηρετούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς. Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προερχόμενη από πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα συνδεδεμένη με την παρούσα.

Οι φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιούνται για διαβίβαση εντολών αγοράς ή πώλησης χρεοφράφων.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχτεί τους παραπάνω όρους.