Παροχη Επενδυτικων Συμβουλων

Η εταιρεία διαθέτει ικανά και πιστοποιημένα στελέχη, τα οποία παρέχουν υψηλής ποιότητας επενδυτικές συμβουλές έτσι ώστε να διευκολύνουν τους επενδυτές στην λήψη αποφάσεων για πραγματοποίηση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ανάλογα με το επενδυτικό τους προφίλ.

Οι επενδυτές λαμβάνουν από τους αρμόδιους υπαλλήλους πληροφορίες για την πορεία των χρηματαγορών και χρηματοπιστωτικών μέσων, βάσει των επενδυτικών τους χαρακτηριστικών που έχουν γνωστοποιήσει στην χρηματιστηριακή και βάσει αυτών των πληροφοριών επιλέγουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία επιθυμούν να επενδύσουν.