Ανθρωπινο Δυναμικο

Η  Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  έχοντας ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική της στρατηγική, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στο έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και λειτουργεί ως μια δυνατή ομάδα στελεχών υψηλού επιπέδου η οποία εργάζεται με ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση. Βασικό μέλημα της εταιρείας είναι η διαρκής ανάπτυξη, η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού της.

Η σχέση της εταιρείας με τους συνεργάτες και τα στελέχη της είναι πρωτεύουσας σημασίας και  αποτελεί την βασική της προτεραιότητα. Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από άτομα χρηματιστηριακώς καταρτισμένα, κατόχων των σχετικών πιστοποιήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που διακρίνονται για την εντιμότητά  τους, τον επαγγελματισμό τους και λειτουργούν πάντα στα πλαίσια των νόμων και κανονισμών των Εποπτικών Αρχών.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΗ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος Α’, Διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών (γ)
ΠΕΡΒΑΝΑΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος Β’, Διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών (γ)
ΠΕΡΒΑΝΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος Γ’, Διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών (γ)
ΠΕΡΒΑΝΑ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες (α1)
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΠΕΡΒΑΝΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β), Ειδικός Διαπραγματευτής/ Διαπραγματευτής Παραγώγων
ΤΣΟΥΝΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)
 Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών (στ1)
ΦΩΤΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες (α1)
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες (α1)
ΤΖΑΝΑΚΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β)
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες (α1)
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες τύπου (β) Της Τραπέζης Ελλάδος
ΚΑΝΩΤΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)
ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπόνηση αναλύσεων (δ)